Met dit Cookiebeleid informeert de websitebeheerder de gebruiker van de website over het gebruik van cookies of soortgelijke opslagtechnologieën (hierna "cookies" genoemd) op deze website.

Uw cookie toestemming vernieuwen of veranderen

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie te bewaren. De volgende keer dat onze website wordt opgeroepen met hetzelfde eindapparaat, wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website ("first-party cookie") of een andere website waartoe de cookie behoort ("third-party cookie").

Aan de hand van de in de cookie opgeslagen en teruggezonden informatie herkent de desbetreffende website dat de gebruiker deze website reeds heeft opgeroepen en bezocht met de webbrowser van zijn eindapparaat. Wij gebruiken deze informatie om de website optimaal aan de gebruiker te tonen volgens zijn of haar voorkeuren.

Op het eindapparaat wordt echter alleen de cookie zelf geïdentificeerd. Verdere opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats indien de gebruiker ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft of indien deze opslag absoluut noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de aangeboden en opgeroepen dienst.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de diensten op deze website te verlenen, worden alleen gebruikt nadat daarvoor toestemming is gegeven. Door toestemming te geven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website geplaatste mededeling ("cookiebanner"), stemt de gebruiker in met het gebruik van cookies.

De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op elk moment individueel aanpassen, bijvoorbeeld door afzonderlijke cookie-categorieën te activeren of te deactiveren.

Hoe de gebruiker cookies (met inbegrip van de absoluut noodzakelijke cookies) in zijn browser in het algemeen kan deactiveren of verwijderen, wordt beschreven onder het punt "Deactiveren of verwijderen van alle cookies".

Rechtsgrondslag

Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website geplaatste mededeling ("cookiebanner"), is de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO. Indien geen toestemming wordt gevraagd, vormt ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van deze website en diensten) in de zin van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies.

Categorieën van gebruikte cookies

Afhankelijk van het doel en de functie, verdelen wij de door de website gebruikte cookies in de volgende categorieën:

  • Essentiell
  • Statistik
  • Marketing

Essentiële koekjes

Essentiële cookies zorgen ervoor dat deze website of dienst goed functioneert. Dit betekent dat zonder deze cookies deze website of dienst niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Dit type cookie wordt alleen gebruikt door de exploitant van de website (first-party cookie) en alle in de cookies opgeslagen informatie wordt alleen naar deze website gestuurd.

De volgende essentiële cookies worden op onze website gebruikt:

Naam Beschrijving verklaard als
_ab Wordt gebruikt in verband met toegang tot admin. Essentieel
_secure_session_id Gebruikt in verband met navigatie door een winkelgevel. Essentieel
__cfduid Het _cfduid-cookie helpt Cloudflare kwaadwillende bezoekers van de websites van onze klanten te detecteren en het blokkeren van legitieme gebruikers te minimaliseren. Essentieel
Cart Wordt gebruikt in verband met het winkelwagentje. Essentieel
cart Wordt gebruikt in verband met het winkelwagentje. Essentieel
cart_sig Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Essentieel
cart_ts Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Essentieel
checkout_token Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Essentieel
Secret Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Essentieel
secure_customer_sig Wordt gebruikt in verband met klantenlogin. Essentieel
storefront_digest Wordt gebruikt in verband met klantenlogin. Essentieel
_shopify_u Wordt gebruikt om het bijwerken van klantgegevens te vergemakkelijken. Essentieel
XSRF-TOKEN Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie. Essentieel
gdpr_legal_cookie_session Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie. Essentieel
_bc_c_set Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie. Essentieel
_tracking_consent Voor Shopify Gebruikers Toestemming Volgen. Essentieel

 

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn, kunnen niet individueel worden gedeactiveerd of geactiveerd. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn cookie-instellingen aan te passen of om cookies in zijn browser in het algemeen te deactiveren (zie item "Deactiveren of verwijderen van alle cookies").

 

Statistieken en marketing cookies

Statistische cookies helpen winkeleigenaars te begrijpen hoe klanten omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het doel is advertenties aan te bieden die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, waardoor ze waardevoller worden voor externe adverteerders.

Statistische cookies verzamelen informatie over het gebruik van deze website om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld te bepalen of en welke subpagina's van deze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. Wij registreren het aantal keren dat een pagina wordt opgevraagd, het aantal subpagina's dat wordt opgevraagd, de tijd die op de website wordt doorgebracht, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen onze gebruikers naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt gezocht. Daarnaast registreren wij bewegingen, bijvoorbeeld "klikken" en scrollen met de computermuis, om te begrijpen welke delen van deze website van bijzonder belang zijn voor onze gebruikers. Daardoor kunnen wij de inhoud van deze website beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod verbeteren. Het doorgegeven IP-adres van een computer wordt automatisch geanonimiseerd en stelt ons niet in staat conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

Wij behouden ons het recht voor om door middel van cookies verkregen informatie uit een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag van de gebruikers van de websites ook te gebruiken om specifieke reclame voor onze producten te tonen. Wij menen dat de gebruiker hiervan profiteert omdat wij reclame of inhoud tonen waarvan wij, op basis van het surfgedrag, aannemen dat die aansluit bij de interesses van de gebruiker.

De gebruiker van de website heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR. Om deze en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

Marketing / third party / consent cookies zijn onder andere afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de door de gebruiker bezochte websites, bijvoorbeeld om gerichte reclame voor de gebruiker te maken.

.

De volgende statistische en marketing cookies worden gebruikt op onze website:

Naam Beschrijving verklaard als
_orig_referrer Wordt gebruikt in verband met het winkelwagentje. Marketing & Analytics
_landing_page Volg landingspagina's. Marketing & Analytics
_s Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_fs Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_s Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_y Shopify analytics. Marketing & Analytics
_y Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_sa_p Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen. Marketing & Analytics
_shopify_sa_t Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen. Marketing & Analytics
_shopify_uniq Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_visit Shopify analytics. Marketing & Analytics
tracked_start_checkout Shopify analytics met betrekking tot de kassa. Marketing & Analytics
ki_r Shopify analytics. Marketing & Analytics
ki_t Shopify analytics. Marketing & Analytics
ab_test_* Shopify analytics. Marketing & Analytics
bc_tgm_fbp Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor facebook pixel. Marketing & Analytics
_fbp Gebruikt in verbinding facebook pixel. Marketing & Analytics
bc_tgm_ua Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google analytics. Marketing & Analytics
_ga Bevat een willekeurig gegenereerde User-ID. Deze ID stelt Google Analytics in staat terugkerende gebruikers op deze website te herkennen en gegevens van eerdere bezoeken samen te voegen. Marketing & Analytics
_gid Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
_gat Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
_dc_gtm_XXXXXXXXX Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
_gat_gtag_XXXXXXXXX Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
_gac_XXXXXXXXX Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
bc_tgm_gtm Gebruikt in verband met GDPR wettelijke Cookie tag-manager voor google add words. Marketing & Analytics
_aw_m_*****

Gebruikt door AWIN om gebruikersbezoeken van andere sites te volgen. 

Cookies van de volgende providers worden gebruikt voor remarketing:

  • Usemax
  • Targerting360 
  • Reach Group 
  • Advanced Store
Marketing & Analytics
ly-lang-selected De geautomatiseerde taaldetectie stelt de taal in volgens de browser-taal die de gebruiker heeft ingesteld en niet volgens zijn werkelijke geografische locatie; Marketing

 

Op basis van de toestemming van de websitegebruiker wordt binnen dit online-aanbod gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, indien u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorgestuurd (de zogenaamde "conversie").

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig zijn de algemene instructies voor de weergave van Facebook-advertenties van toepassing, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe deze werkt, kunt u vinden in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

De gebruiker kan te allen tijde via de cookie-instelling bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en tegen het gebruik van zijn gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Om binnen Facebook in te stellen welke soorten advertenties aan de gebruiker worden getoond, kan de gebruiker de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen met betrekking tot de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

De gebruiker kan ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative. (https://optout.networkadvertising.org/), zusätzlich über die US-amerikanische Website (https://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) niet mee eens.

Indien de gebruiker niet (langer) wenst in te stemmen met de betreffende gegevensverzameling, kan hij/zij bezwaar maken en de gegevensverzameling deactiveren onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van marketingcookies door zijn/haar cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Deactivering of verwijdering van alle cookies

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op zijn eindapparaat in het algemeen wordt verhinderd of dat hem telkens wordt gevraagd of hij met het plaatsen van cookies instemt. Zodra cookies zijn geplaatst, kan de gebruiker ze op elk moment verwijderen. Hoe dit werkt, wordt beschreven in de helpfunctie van de desbetreffende webbrowser.

Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

Uw cookie toestemming vernieuwen of veranderen